Pregled prijava korisnika sa identifikatorom: 66ff290cd9c20a5cRed. brDatum, vremeAdresa OpisTip problema

#########

Rešen

##########

Pregledan

##########

Fotografije
Status
131.03.2021, 09:17:06Starca Vujadina 24Postovani, potporni zid ispod stambenih zgrada 24-32 u Ulici Starca Vujadina je poceo da popusta i nekoliko velikih kamenih blokova je otpalo. Ukoliko se zid ne sanira, statika citavog platoa pod zgrarama ce biti ugrozena, a sam trotoar je zatrpan odronjenim kamenim blokovima.Oštećenje komunalne indrastrukture

Nerešen

Nepregledan

Pregledajte fotografije

1