Pregled prijava korisnika sa identifikatorom: 9a5aabee517577ffRed. brDatum, vremeAdresa OpisTip problema

#########

Rešen

##########

Pregledan

##########

Fotografije
Status
124.10.2018, 11:14:26Njegoseva bbZauzet prilaz kod Idea marketa, prodavci nelegalne robeZauzeće javne površine bez odobrenja

Rešen

Nepregledan

Pregledajte fotografije

Postovani, postupice nadlezni komunalni inspektor
1