Pregled prijava korisnika sa identifikatorom: abf95215e7124424Red. brDatum, vremeAdresa OpisTip problema

#########

Rešen

##########

Pregledan

##########

Fotografije
Status
129.11.2021, 09:49:01Put Novo selo-Popovac sa desne strane ili Popovac-Novo selo sa leve strane zavisi od pravca dolaskaDivlja deponija na javnoj površini, opština Palilila, Niš. Poljski put takođe napravljen da služi divljoj deponiji. Smeće je i na asfaltu kao i uginuli rasan pas sa slike.Divlje deponije

Nerešen

Nepregledan

Pregledajte fotografije

1